top of page

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВНУТРШЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

 

Державна цільова підтримка дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти


   Дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, які навчаються у державних або комунальних закладах передбачена державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти (стаття 44-1 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»).
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 №  975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти» державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти надається у вигляді:
   1) повної оплати навчання для здобуття професійної (професійно-технічної), освіти за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів - у разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до умов та правил прийому (з урахуванням квот, установлених відповідно до законодавства);
   2) часткової оплати навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів шляхом надання особам, зарахованим на навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, пільгових довгострокових кредитів для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до Порядку пільгового кредитування для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 673;
   3) першочергового переведення здобувачів освіти, зарахованих відповідно до умов та правил прийому на навчання на підставі угод, укладених з фізичною або юридичною особою, на навчання на місцях державного (регіонального) замовлення у державних або комунальних закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що одержані за рахунок перерозподілу закладом професійної (професійно-технічної освіти або відповідним державним замовником наявних обсягів державного (регіонального) замовлення;
   4) соціальної стипендії - для осіб, які навчаються за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання;
   5) безоплатного забезпечення підручниками за рахунок бібліотечного фонду відповідного закладу освіти;
   6) безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;
   7) безоплатного проживання в учнівських гуртожитках.
   Документами, що підтверджують право на одержання державної цільової підтримки, є довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб».

Стипендія

   Згідно з Порядком призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 заклади професійної (професійно-технічної) освіти у межах коштів, передбачених для виплати стипендії, вирішують питання про першочергове призначення академічних та соціальних стипендій учням з числа дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи.

Харчування

   Діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, які навчаються професійно-технічних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, забезпечуються безкоштовним харчуванням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
   Статтею 56 Закону України «Про освіту» визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні і комунальні заклади освіти, забезпечують безоплатним гарячим харчуванням: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах), дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які навчаються в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) чи фахової передвищої освіти, а також осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого самоврядування.
   Статтею 22 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» організацію харчування здобувачів освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, осіб з інвалідністю, осіб з особливими освітніми потребами, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітей із числа внутрішньо переміщених осіб та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» покладено також на заклад професійної (професійно-технічної) освіти.
   Питання організації харчування врегульоване Порядком надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 116 та Порядком організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305.
   Згідно з якими засновник (засновники) закладів освіти забезпечують безоплатне гаряче харчування в державних і комунальних закладах освіти за рахунок коштів відповідних бюджетів відповідно до встановленого в закладі освіти режиму (кратності) харчування для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
   В листі Міністерства освіти і науки України «Щодо безкоштовного харчування дітей в закладах дошкільної освіти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб» № 1/9-50 від 22.01.21 року було надано роз’яснення, що фінансування безкоштовного харчування дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в закладах дошкільної освіти та інших закладах освіти, має здійснюватися органами місцевого самоврядування, як харчування «осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого самоврядування» відповідно до чинного законодавства.

 

Посилання на безкоштовні відеоуроки, презентації з української мови

   Відеоматеріали
   1. Всеукраїнська школа онлайн
   2. Доступна освіта
   3. YouTube-канал Міністерства освіти і науки України (відеоуроки з української мови)
   4. Експрес-уроки української мови Олександра Авраменка 

   Презентації, тестові завдання, методичні матеріали
   1. Всеосвіта Національна освітня платформа – «Бібліотека методичних матеріалів»
   2. YouTube-канал (презентації з української мови)
   3. Презентації з української мови
   4. Онлайн-тестування «Майстер-тест» (каталог тестових завдань з української мови)
   5. На Урок (тести з української мови)
   6. Тренажер з правопису української мови

bottom of page