Веб-семінар «Проектний менеджмент керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

Управлінська команда ДНЗ «Ужгородський центр професійно-технічної освіти» взяла участь у веб-семінарі «Проектний менеджмент керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти», організований Інститутом професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Під час семінару оговорювалися актуальні питання: сучасні вимоги ринку праці: актуалізація проектного менеджменту закладів професійної (професійно-технічної) освіти; проектний менеджмент: особливості, принципи, ефекти; SWOT – аналіз як інструмент стратегічного управління проектною діяльністю закладів; критерії оцінювання проектних заявок та відбору успішних проектів; програмні засоби управління проектно орієнтованою організацією.

Основною метою семінару було надання теоретичних аспектів проектного менеджменту, описання практики створення проектів та розкриття сутності проектної діяльності в процесі управляння закладом освіти. На сьогодні успішність життєдіяльності закладу забезпечується шляхом переведення його діяльності в режим проектно орієнтованої організації, що сприятиме конкурентоспроможності як на ринку праці, так і на ринку освітніх послуг.


16 переглядів